Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2015-08-27

   Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ogłasza nabór na dwa stanowiska: ratownik wodny w pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

  Wymagane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe:
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego
 • posiadanie aktualnego kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • dokumentowana praca lub przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok
 • Inne uprawnienia przydatne na stanowisku pracy (instruktor pływania, trener pływania, instruktor ratownictwa wodnego).
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Gminnego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2A – pokój 110 lub pocztą elektroniczną na adres: plywalnia@ozarow.maz.pl w terminie do 31 sierpnia 2015r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOSiR w Ożarowie Mazowieckim).
Dyrektor GOSiR w Ożarowie Mazowieckim


2015-08-13

Baseny GOSiR w Ożarowie Mazowieckim będą nieczynne od 15 sierpnia do 6 września 2015 r.

Informujemy, że w związku z coroczną przerwą technologiczną baseny Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim będą nieczynne w okresie od 15 sierpnia do 6 września 2015 roku.


2015-06-29


Uwaga uczniowie podstawówek i gimnazjów zamieszkali na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - Lato w mieście na Pływalni Miejskiej w poniedziałki i piątki od 13 lipca do 14 sierpnia 2015 roku


2015-06-24 Dzień Sportu 2015 - podsumowanie. ... czytaj więcej

    W dniu 13 czerwca 2015 r. w Gminie Ożarów Mazowiecki odbył się DZIEŃ SPORTU. Organizatorami Dnia Sportu byli Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, Klub Sportowy "1", Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


2015-03-20   ARCHIWUM WIADOMOŚCI >>

PŁYWALNIA © 2005-2015  Projekt: PORTALiK