Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2012-01-31
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs na wynajęcie pomieszczenia o wymiarach 48,00 m² na prowadzenie działalności gospodarczej
 1. Opis pomieszczenia:
  • znajduje się na I piętrze basenu (pokój 101 )
  • powierzchnia 48,00 m²
  • posiada okna i podłączenie energii elektrycznej, klimatyzację pomieszczenia sanitarne: wc oraz prysznic
 2. Najniższa wymagana stawka wynosi 1.920,00 zł. plus opłaty eksploatacyjne – odczyt z licznika energii elektrycznej.
 3. Oferent składający ofertę na najem obowiązany jest :
  • określić działalność, jaką zamierza prowadzić w lokalu,
  • przedstawić wpis do KRS.
 4. Składanie ofert do dnia 17 lutego 2012r. do godziny 12:00 w kasie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2A
 5. Oferent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Dyrektor GSiR Andrzej Kowalski

2012-02-07 Przedłużono do 17 lutego.

PŁYWALNIA © 2005-2018  Projekt: PORTALiK