Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.plywalnia.ozarow.maz.pl Ozarow Mazowiecki www.Basen.Ozarow.Maz.pl
ulica Szkolna 2a
telefon (22) 721 03 29
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
PŁYWALNIA © 2005-2018  Projekt: PORTALiK