Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.plywalnia.ozarow.maz.pl Ozarow Mazowiecki www.Basen.Ozarow.Maz.pl
ulica Szkolna 2a
telefon (22) 721 03 29
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2019-01-30

Znak postępowania: GOSiR.01.2019
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sukcesywną dostawę środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotyczącą: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej", decyzją Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2019 r. została wybrana oferta złożona przez n/w wykonawcę ...

Pełna treść ogłoszenia >>

2019-01-21

Znak postępowania: GOSiR.01.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający, po otwarciu ofert, w postępowaniu na:

"Sukcesywną dostawę środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotyczącą: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej",

informuje ...

Pełna treść ogłoszenia >>

2019-01-11 Przetarg nieograniczony - chemia basenowa ... czytaj więcej
Przetarg nieograniczony pt. : "Sukcesywna dostawa środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotycząca: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej"

Ogłoszenie nr 502979-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.


PŁYWALNIA © 2005-2019  Projekt: PORTALiK