Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.plywalnia.ozarow.maz.pl Ozarow Mazowiecki www.Basen.Ozarow.Maz.pl
ulica Szkolna 2a
telefon (22) 721 03 29
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2017-10-17

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na podstawie próbek pobranych wody pobranych w dniu 02 października 2017r. przez akredytowane laboratorium oraz okresowych pomiarów parametrów wody basenowych stwierdza, że woda nie spełnia wymogów rozporządzenia dla wody w niecce jacuzzi )zbyt mały poziom chloru wolnego) pomimo to:

  • Woda w niecce basenu sportowego przydatna jest do kąpieli
  • Woda w niecce basenu rekreacyjnego przydatna jest do kąpieli
  • Woda w jacuzzi przydatna jest do kąpieli

Wyniki badań i ocena roczna: Zakładka "woda"


PŁYWALNIA © 2005-2017  Projekt: PORTALiK