Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.plywalnia.ozarow.maz.pl Ozarow Mazowiecki www.Basen.Ozarow.Maz.pl
ulica Szkolna 2a
telefon (22) 721 03 29
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
2018-08-24

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i wymianę złóż filtracyjnych we wszystkich filtrach wodnych na pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim” ...


2018-08-17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, po otwarciu ofert, w postępowaniu na: „Dostawę i wymianę złóż filtracyjnych we wszystkich filtrach wodnych na pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim”, informuje ...


2018-08-07 Przetarg nieograniczony ... czytaj więcej
Przetarg nieograniczony pt. : "Dostawa i wymiana złóż filtracyjnych we wszystkich filtrach wodnych na pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim"

Ogłoszenie nr 601501-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreakcji: Dostawa i wymiana złoż filtracyjnych we wszystkich filtrach wodnych na pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

PŁYWALNIA © 2005-2018  Projekt: PORTALiK