Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
  Pływalnia Miejska 05-850 Ożarów Mazowiecki
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29

Regulamin prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.pdf
ważny od 1 X 2015 r.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Obiekt jest czynny w godzinach 6.00 ÷ 22.00.
 2. Korzystanie z usług może odbywać się tylko po zarejestrowaniu w punkcie obsługi klienta.
 3. Z usług obiektu może jednocześnie korzystać max. 110 osób:
  • 36 - basen pływacki,
  • 10 - basen do nauki pływania,
  • 34 - basen rekreacyjny,
  • 12 (przy 8 rotacjach) - basen z rynną wodną,
  •  8 - basen typu Whirlpool, oraz
  • 10 - fitness i sauna.

 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 5. Okrycie zewnętrzne i obuwie należy zostawiać w szatni ogólnej. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
 6. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać czepek, strój kąpielowy bez kieszeni oraz obuwie typu klapki i ręczniki.
 7. Osoby korzystające z sauny muszą posiadać strój i czyste obuwie typu sportowego.
 8. Osoby korzystające z fitness muszą posiadać strój i czyste obuwie typu sportowego.
 9. Korzystających z basenu, sauny i fitness obowiązują szczegółowe regulaminy dotyczące tych usług oraz przepisy ogólne. Szczegółowe regulaminy dostępne są przy wejściach do przebieralni.
 10. Zajęcia w grupach zorganizowanych (1 instruktor na 15 osób) mogą być prowadzone przez uprawnionych pracowników Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim lub przez inne osoby wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
 11. Na widowni wolno przebywać tylko w czasie zawodów sportowych.
 12. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody według aktualnych cen rynkowych.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia i picia alkoholu.
 14. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.

Regulamin zakupów i zasad obowiązywania karnetów na basen Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

 1. Karnet jest formą wykupienia czasu wstępu do basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, bez rezerwacji terminów z zastosowaniem regulaminów pływalni
 2. Elektroniczny system obsługi klienta odlicza każdorazowo czas pobytu na basenie od limitu czasu dla każdego rodzaju karnetu.
 3. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
 4. Na jeden karnet może wchodzić więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie. Z karnetu ulgowego mogą korzystać jedynie osoby, którym przysługuje ulga.
 5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje przeniesienia ilości zgromadzonych minut na karnecie tylko w przypadku dokupienia dodatkowego czasu do karnetu.
 7. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej oraz innych przerw będących po stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim a trwających dłużej niż jeden dzień.
 8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie przedłuża ważności karnetów z okazji świat i dni ustawowo wolnych oraz organizacji zawodów i przerw w dostępie do basenu trwających krócej niż jeden dzień.

Regulamin zakupów i zasad obowiązywania karnetów na basen Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim - Regulamin obowiązuje od 02 kwietnia 2013r.

 1. Karnet jest formą wykupienia czasu wstępu do basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, bez rezerwacji terminów z zastosowaniem regulaminów pływalni.
 2. Elektroniczny system obsługi klienta odlicza każdorazowo czas pobytu na basenie od limitu czasu dla każdego rodzaju karnetu.
 3. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
 4. Na jeden karnet może wchodzić więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie. Z karnetu ulgowego mogą korzystać jedynie osoby, którym przysługuje ulga.
 5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu. Środki te przepadają na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
 6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje przeniesienia ilości zgromadzonych minut na karnecie tylko w przypadku dokupienia dodatkowego czasu do karnetu. Dokupienie takie może nastąpić w okresie 10 dni po zakończeniu terminu ważności karnetu.
 7. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej oraz innych przerw będących po stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim a trwających dłużej niż jeden dzień.
 8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie przedłuża ważności karnetów z okazji świąt i dni ustawowo wolnych oraz organizacji zawodów i przerw w dostępie do basenu trwających krócej niż jeden dzień.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W GOSIR W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 1. Sauna czynna jest każdego dnia w godzinach otwarcia pływalni.
 2. Do dyspozycji są dwie kabiny.
 3. Wejście do sauny odbywa się po wcześniejszej rezerwacji
 4. Warunkiem korzystania z sauny jest posiadania dwóch ręczników kąpielowych (jeden do osuszania ciała, drugi do rozłożenia na siedzisku w kabinie) oraz klapek kąpielowych.
 5. Wejście do sauny musi być poprzedzone kąpielą pod prysznicem oraz dokładnym osuszeniu ciała.
 6. Czas pobytu w saunie nie powinien trwać dłużej niż 15 min, przez ostatnie 2 min pozostajemy w pozycji siedzącej.
 7. Pobyt w saunie powinien być zakończony kąpielą pod prysznicem a następnie odpoczynkiem.
 8. O korzystaniu z sauny w przypadku chorób serca, wahań ciśnienia krwi czy innych dolegliwości, przy których korzystanie z sauny mogłoby być niekorzystne powinien zadecydować lekarz.

Dyrektor GOSiR

PŁYWALNIA © 2005-2019  Projekt: PORTALiK