Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
GOSiR zaprasza uczniów z terenu gminy

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszają dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki) do bezpłatnego korzystania z pływalni w poniedziałek i czwartki od 19 stycznia do 29 stycznia 2015 r. między 12:30 a 13:30 w ramach akcji "ZIMA W MIEŚCIE 2015". Prosimy o przedstawianie legitymacji szkolnych. Ze względów bezpieczeństwa ilość wejść jest ograniczona.

Ferie zimowe w Ożarowie Mazowieckim


PŁYWALNIA © 2005-2018  Projekt: PORTALiK