Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29
Pływalnia GOSiR po termomodernizacji.

Termomodernizacja pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakończona. Co wykonano?


   Głównym celem termomodernizacji Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim było zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz podniesienie komfortu przebywania w nim.

Modernizacji uległy wszystkie przegrody zewnętrzne t.j. ściany, stropodachy oraz cała stolarka okienna wraz z fasadami aluminiowymi, które poprzez docieplenie oraz wymianę na materiały o niskich współczynnikach przenikania ciepła, pozwoliły na zmniejszenie strat cieplnych. Zlikwidowano miejsca występowania największych mostków termicznych poprzez zamurowanie przeszkleń na znacznych powierzchniach elewacji, jednocześnie zachowując nowoczesny wygląd budynku.


GOSiR - TERMOMODERNIZACJA. Pływalnia Miejska czynna od 1 października 2018 roku

Instalacja centralnego ogrzewania została zmodyfikowana poprzez wymianę wszystkich punktów grzejnych oraz dostosowanie jej do obecnych parametrów budynku w wyniku czego planowane jest mniejsze zużycie ciepła budynku. Dodatkowo zamontowano system odzysku ciepła z technologii basenowej, który ma na celu wykorzystanie marnowanego dotychczas ciepła z popłuczyn i  wykorzystanie go na cele ponownego podgrzania zimnej wody.

GOSiR - TERMOMODERNIZACJA 2018

   W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zastosowano nowe energooszczędne centrale wentylacyjne z wbudowanymi pompami ciepła oraz wymieniono całą instalację oświetlenia wewnętrznego - oprawy świetlówkowe zamieniono na lampy energooszczędne typu LED.

Całe zasilanie budynku wspiera instalacja fotowoltaiczna - hybrydowa wyposażona w moduły fotowoltaiczne PVT o łącznej mocy 40 kWp w ilości 160 szt. które zostały zainstalowane na dachu budynku pawilonu oraz na gruncie na terenie zewnętrznym obiektu. Energia generowana z instalacji PVT wykorzystywana będzie na potrzeby zasilania obiektu w energię elektryczną a dodatkową zaletą systemu hybrydowego jest fakt, iż system ten wyposażony jest w układ solarny, którego zadaniem jest wykorzystanie energii słonecznej na podgrzanie ciepłej wody użytkowej i jednocześnie zredukowanie kosztów ponoszonych przez Pływalnię na jej przygotowanie.

GOSiR - TERMOMODERNIZACJA 2018

   Nie sposób nie zauważyć zmiany elewacji ścian hali basenowej, odświeżone zostały drewniane panele wewnętrzne ścian i sufitu hali basenowej, nowa jest posadzka wraz z odprowadzeniem wody w szatni.

GOSiR - TERMOMODERNIZACJA 2018

   Zadanie zostało współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki".

GOSiR - TERMOMODERNIZACJA 2018


PŁYWALNIA © 2005-2019  Projekt: PORTALiK