Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Rekreacja

Zabawy dzieci

Jedynka

Rekreacja

Zawody sportowe
Tenis, kryte korty ziemne, Ożarów Mazowiecki, SportIn Bis
Warszawskie WOPR
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji GOSiR Ożarów Mazowiecki - logo
 
Pływalnia Miejska
05-850 Ożarów Maz.
ul. Szkolna 2a
0 -22 -721 -03 -29

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE GOSiR w Ożarowie Mazowieckim

CZAS POBYTU UCZESTNIKA NAUKI PŁYWANIA NA BASENIE W PRZYPADKU ZAJĘĆ TRWAJĄCYCH DO 45 MINUT ŁĄCZNIE WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 75 MINUT A W PRZYPADKU ZAJĘĆ TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 45 MINUT NIE WIĘCEJ NIŻ 90 MINUT. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PRZEBIERALNI RODZINNEJ (OPIEKUNKOWIE Z DZIEĆMI DO LAT 6-CIU) MAJĄ DO WYKORZYSTANIA CZAS NIE DŁUŻSZY NIŻ 90 MINUT NIEZALEŻNIE OD DŁUGOŚCI ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA. POBYT DŁUŻSZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE DODATKOWĄ OPŁATĄ ZGODNĄ Z CENNIKIE.M

  W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) są:
 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy "1",
 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy "FENIX Ożarów Mazowiecki",
 3. SWIM PRO Marcin Kiełbus,
 4. KaliActive-Sport Wiesław Kalita,
 5. Maj Joanna Jówko,
 6. Fun-Sport Marek Wyrębkowski,
 7. Kontel Konrad Szwarc,
 8. REK Rafał Jagoda,
 9. Ventus Krzysztof Stojko

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim uprawnionymi osobami do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) są:

 1. Krzysztof Piotrowski,
 2. Wiesław Kalita,
 3. Konrad Szwarc,
 4. Marcin Kiełbus,
 5. Marek Wyrębkowski,
 6. Rafał Jagoda,
 7. Piotr Cebula,
 8. Eliza Ostrowska,
 9. Joanna Geresz,
 10. Damian Niewiadomski,
 11. Krzysztof Stojko,

Inne osoby nie mają prawa do prowadzenia powyższych zajęć. Wszelkie opłaty za zajęcia sportowo – rekreacyjne (indywidualna nauka pływania) dokonywane są wyłącznie w kasie pływalni przed rozpoczęciem zajęć.

W PŁYWALNI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZEBIERALNIA RODZINNA PRZEZNACZONA JEST DLA OPIEKUNÓW Z DZIEĆMI JEDYNIE DO LAT SZEŚCIU

PŁYWALNIA © 2005-2019  Projekt: PORTALiK